www.papagou-xolargostv.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΠΑΠΑΓΟΥΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΧΟΛΑΡΓΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εμποροπανήγυρη επ΄ ευκαιρία της εορτής της Παναγίας Φανερωμένης 

Sitef
Κοινοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας Φανερωμένης, που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού στις 22 & 23 Αυγούστου 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Ο εορτασμός θα είναι διήμερος, με ημερομηνία έναρξης την 22α Αυγούστου 2024 και λήξη την 23η Αυγούστου 2024. Η τοποθέτηση των πάγκων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου και ώρα 11:00 – 15:00 και θα λήξει στις 23 Αυγούστου, ώρα 23:00 – 01:00.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 33 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ 207 Α΄/05-11-2021) όπως αυτό ισχύει.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την ανωτέρω θρησκευτική εμποροπανήγυρη οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις, με τα πλήρη απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της πλατφόρμας https://openmarket.mindev.gov.gr (https://openmarket.mindev.gov.gr)
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση protocol@dpapxol.gov.gr.
 • Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (Περικλέους 55, Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού, στο ισόγειο), καθημερινά από τις 10:00. έως τις 14:00, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Κάθε ενδιαφερόμενος  υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

Β. ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στις 22 & 23 Αυγούστου 2024, επί της οδού Φανερωμένης, στο τμήμα που περιλαμβάνεται μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της Πλατείας Κ.Παλαμά, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι διακόσιες (200) και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων, ήτοι οι εκατό πενήντα(150), προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων, ήτοι οι είκοσι(20), προορίζονται για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα.

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων, ήτοι οι ήτοι οι είκοσι (20), προορίζονται για τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων, ήτοι οι δέκα (10), προορίζονται για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

ή

 • Άδεια παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές

ή

 • Άδεια δραστηριοποίησης στο υπαίθριο ή πλανόδιο εμπόριο Ειδικά στην περίπτωση Άδειας Πλανοδίου εμπορίου πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο της αντίστοιχης Έγκρισης Δραστηριοποίησης από την εκάστοτε Περιφέρεια.

ή

 • Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη

Καθώς επίσης:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια παραμονής σε ισχύ
 • Φωτοαντίγραφο από βιβλιάριο υγείας σε ισχύ για την πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κλπ.)
 • Για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης, βεβαίωση καταλληλόλητας του οχήματος
 • Δημοτική Ενημερότητα (θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς)
 • Η ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
 • Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 Δ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 • Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της Εμποροπανήγυρης (νησίδες – χώρους πρασίνου – πάρκινγκ αυτοκινήτων).
 • Σε όποιον προβαίνει σε αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μέσα και γύρω από το χώρο της εμποροπανήγυρης, θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (κατάσχεση εμπορευμάτων και επιβολή προστίμου, από τη Δημοτική και την Ελληνική Αστυνομία).
 • Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης των υποχρεώσεών του προς το Δήμο.
 • Η κάθε θέση είναι 2 τ.μ. και το τέλος κάθε θέσης για την εμποροπανήγυρη για το έτος 2024, έχει οριστεί με την υπ. αρ. 150/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου Χολαργού και ορίσθηκε στο ποσό των 70,00€ (35,00€/τ.μ.) για τις 2 μέρες

Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα , Περικλέους 55, από τη Δευτέρα        10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Πληροφορίες: Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων, Τηλ.: 213 2027 142 -161

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Κλιματιζόμενοι χώροι Δήμου Παπάγου – Χολαργού από την Τρίτη 11/6 έως και την Παρασκευή 14/6 Κύριο

diktio omada

Χαμηλή η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο 13 και 14/1 – Συνεδρίαση Επιτροπής του Δήμου 

diktio omada

Εκτεταμένη φύτευση σε πλατείες του Δήμου

diktio omada