www.papagou-xolargostv.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΧΟΛΑΡΓΟΣ

Συμμετοχή του 1ου ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ στο Πρόγραμμα Erasmus+ KA122-SCH

Εικόνα1
Κοινοποίηση

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο στο Δουβλίνο και στο Ελσίνκι

Τέσσερις εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Χολαργού παρακολούθησαν στο Δουβλίνο στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου Erasmus+ KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education με τίτλο «Νέα Εποχή – Νέο Σχολείο – Νέες Δεξιότητες»  επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας έξι ημερών (30/4/2023 – 7/5/2023)  με τίτλο: “21st Century Skills for Teachers and Students”.

Μέσω του παραπάνω σεμιναρίου οι συμμετέχοντες/ουσες διερεύνησαν πώς μπορούν να συνδεθούν οι εκπαιδευτικές θεωρίες με την πραγματική ζωή, πώς η γνώση ενσωματώνεται στις ικανότητες, καθώς και τι σημαίνει «επάρκεια» στον εκπαιδευτικό τομέα. Διερεύνησαν επίσης χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας. Συμμετείχαν σε πολλές πρακτικές δραστηριότητες σχεδιασμού μαθημάτων με μεθόδους, όπως η ανεστραμμένη τάξη.

Επιπλέον, πήραν ιδέες για το πώς να ενσωματώνουν οπτικούς πόρους στα μαθήματα και να αξιολογούν τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση ρουμπρίκας. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώθηκαν με την έννοια των ικανοτήτων στη σημερινή εκπαίδευση, ώστε να γίνουν πιο δημιουργικοί/ές στην ανακάλυψη εξατομικευμένων λύσεων χρησιμοποιώντας καινούργια εργαλεία μάθησης.

Ομάδα επίσης τεσσάρων εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Χολαργού παρακολούθησε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου με τίτλο «Νέα Εποχή – Νέο Σχολείο – Νέες Δεξιότητες» επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας έξι ημερών (26/6/2023- 2/7/2023) με τίτλο:  “Environmental Education in Finland: the Eco-Social Approach”.

Μέσω του συγκεκριμένου σεμιναρίου κατανόησαν ότι η εισαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην τάξη αποτελεί μια νέα πρόκληση για τους σημερινούς εκπαιδευτικούς. Το θέμα είναι πολύπλοκο και οι τρέχουσες προοπτικές δεν είναι πολύ ελπιδοφόρες. Στόχος, λοιπόν, της παρακολούθησης του προγράμματος στη Φινλανδία ήταν η αύξηση των γνώσεων των συμμετεχόντων/ουσών για τα οικοσυστήματα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η ενθάρρυνσή τους για ενεργό συμμετοχή όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, η εκμάθηση τρόπων προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών με μια αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα εισάγοντάς τους στην προσέγγιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υιοθετείται στο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα σπουδών για τη βασική εκπαίδευση στη Φινλανδία δίνει έμφαση στην ικανότητα του καθενός να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον καθώς βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: συμμετοχή, συστημική σκέψη, επάρκεια και υπευθυνότητα.

erasmus

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο κατανόησαν πώς η περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την προσωπική σχέση των μαθητών/τριών με τη φύση, την καλλιέργεια υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς και να προωθήσει την ενεργό πολιτειότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί έμαθαν πώς να προωθούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση που σχετίζεται με διαφορετικά περιβάλλοντα: το δάσος, το κέντρο της πόλης και την τάξη.

Εξοικειώθηκαν με νέες παιδαγωγικές μεθόδους και σχετική θεωρία μέσα από εργαστήρια, διαδραστικές και συνεργατικές μεθόδους, συζητήσεις και σύντομη εισαγωγή θεωρίας. Σχεδόν όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν  διαδραστικές και συνεργατικές.

Τον Αύγουστο του 2023 εγκρίθηκε για το 1ο ΓΕΛ Χολαργού και δεύτερο σχέδιο Erasmus+ KA122-SCH – Short-term projects for mobility of learners and staff in school education με τίτλο «Ανήκω, Μαθαίνω, Αλληλεπιδρώ» και διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025.

Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου είναι:

– Οι εκπαιδευτικοί να καταφέρουν να εισαγάγουν τεχνικές συμπερίληψης στο σχολείο.

– Να αποκτήσουν επαγγελματική ικανοποίηση, ώστε να ωφελούν τον οργανισμό που εργάζονται και να αναπτύσσονται ψυχοπνευματικά.

– Να μάθουν νέες πρακτικές που θα αναβαθμίσουν τη διδασκαλία.

– Να γίνουν παραγωγοί καλών πρακτικών.

– Να ενημερωθούν για την εκπαιδευτική πραγματικότητα άλλων χωρών, για να προβούν σε συγκρίσεις και αργότερα σε βελτιώσεις του δικού μας συστήματος.

– Να επικυρώσουν δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα.

– Οι μαθητές/τριες να νιώσουν ότι ανήκουν και γίνονται αποδεκτοί σε γνωστά και νέα περιβάλλοντα.

– Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους με ενίσχυση του ψηφιακού, του γλωσσικού και του κοινωνικού γραμματισμού.

– Να γνωρίσουν τη λειτουργία άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων και να οικειοποιηθούν την ιδέα ότι ανήκουν ως ισότιμα μέλη στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

1. Κινητικότητα 5 εκπαιδευτικών (με συμπερίληψη ατόμου με λιγότερες ευκαιρίες) για παρακολούθηση επιμόρφωσης διάρκειας 6 ημερών με τίτλο ” Disigning Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs) στην Αυστρία.

2. Κινητικότητα 3 εκπαιδευτικών προς δύο σχολεία, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ισπανία (το ίδιο που θα δεχθεί και τη μία ομάδα μαθητών/τριών) για παρακολούθηση εργασίας επί 5 εργάσιμες ημέρες.

2. Κινητικότητα 2 ροών μαθητών/τριών (5 άτομα σε κάθε ομάδα με συμπερίληψη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες) προς 2 διαφορετικά σχολεία στην Ισπανία για 5 εργάσιμες ημέρες για παρακολούθηση των εργασιών τους και συμμετοχή τους σε προγράμματά τους που αφορούν την ενημέρωση στη χρήση νέων τεχνολογιών και την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης.

4. Το σχολείο μας θα δεχθεί την προπαρασκευαστική επίσκεψη άλλων ομόλογων σχολείων του εξωτερικού (Ισπανία, Γερμανία, πιθανόν Ιταλία, και Γαλλία), προκειμένου να ετοιμαστούν οι δράσεις για τις επισκέψεις των μαθητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Ξεπέρασαν τα 1,3 δισ. ευρώ οι προσφορές στις δύο δημοπρασίες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

diktio omada

Προβολή της ταινίας “ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ”

diktio omada

Στόχος να γίνει έως το 2030 δήμος πρότυπο

diktio omada